top of page

Om One People

Hvordan det startet

Foreningen One People er lokalisert i Bydel Stovner i Oslo og startet som et rent musikalsk fredsprosjekt i 2005.

One People ble i sin tid stiftet av Tom Tatanka Ohitika LaBlanc og Åsmund Gylder.

 

One People var fra starten av en stiftelse som utga musikk og arrangerte konserter for fred. (les mer på www.one-people.com).

Senere,i 2016, ble One People igjen startet, denne gangen som en forening lokalisert i bydel Stovner., i Oslo.

Visjonen vår er:

One People ønsker å gi folk muligheten til å resirkulere fredstanken og ta den med inn i hverdagen.

Målet er å gi hver enkelt et lite dryss av håp gjennom musikk og kunst, et håp om at vi alle kan leve i en fredelig og

mer rettferdig verden. Målet er også å gi hver enkelt inspirasjon til å gjøre noe for fred.  

Foreningen One People er en upolitisk, ikke-religiøs og idealistisk forening som skal være den

økonomiske plattformen til fredsprosjektet One People. 

 

Foreningens formål og hovedhensikt er å spre tanker om fred og forbrødring ut i verden gjennom utgivelse av musikk, prosjekter og arrangementer og gjennom dette stimulere til økt toleranse gjennom fokus på kreative samarbeidsformer. One People ønsker å stimulere til fredfulle handlinger gjennom synliggjøringen av musikalsk samarbeid på tvers av landegrenser, religiøse overbevisninger og kulturelle forskjeller. Selv om musikken står i sentrum for One People, vil andre kreative uttrykk også kunne koples til One People.  
 

Prosjektets troverdighet synliggjøres gjennom samarbeidet med artister, presse, fagfolk innenfor flere bransjer og ikke

minst gjennom den idealistiske foreningen One People.

Foreningens styre besørger all økonomisk styring og vil være sikkerheten for at eventuelle

innkommende midlerbrukes for å fremme prosjektets formål og grunntanker. 

Som samarbeidspartnere er vi reelle partnere i alt fredsarbeid. Vi vil åpne for møter mellom mennesker som bruker sin tid

på å ville gjøre noe godt for jorda og menneskeheten uten kommersielle hensikter.

One People er ved siden av å være et unikt og nytenkende fredsprosjekt i seg selv også et virkemiddel for andre idealistiske

prosjekter som trenger fokus og drahjelp i forbindelse med egne arrangementer og prosesser..

 

One People kan bidra med hjelp i form av artister tekniske eller kreative løsninger osv. Med andre ord så støtter man flere idealistsike tiltak ved å støtte dette “moderne” fredsinitiativet. Tanken om brobygging mellom religioner, kulturer og etnisk tilhørighet uavhengig av avstand og kulturelle forskjeller, blir stående som prosjektets grunntanke og viktigste agenda. 
 

Den opprinnelige sjel. Uansett hvor i verden du kommer fra, er det deg selv og røttene dine du kommer med,

i åpne møter med andre. Dette er kjernen til One Peoples visjon og virksomhet. 

 

Foreningen har følgende styre i mars 2023:

Åsmund Gylder - Styrets leder

Thomas Aleksander Hagen - Styrets nestleder

Larry Alvin Bringsjord - Styremedlem

Dhita Siauw -  Styremedlem

Mariam Isha Rashid - Styremedlem

Foreningen One People 

bottom of page