One People

Med en felles tro på en positiv fremtid

Foto av Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Hva er One People?

One People er en møteplass for kreativt samarbeid på tvers av forskjeller, der en positiv tro på fremtiden er drivkraften. One People vil bidra til nyskaping innen fredsarbeid i form av musikkutgivelser, konserter, kunstutstillinger, bokutgivelser, seminar om fred, workshops for barn og ungdom og samarbeid med skoler.  

 

Fra og med januar 2019 overtok One People det totale ansvaret for epleprosjektet Líf laga

Dette ansvaret videreføres videre i 2022.

Les mer

I 2021 står One People bak

disse prosjektene

Screenshot 2020-01-09 12.06.31.png

Kunnskapshagen

Screenshot 2020-01-09 12.16.33.png

Stovnerhagen

Midgardsfestlogo-v2.png

Midgardsfest

Stovnerkassalogo.png

Stovnerkassa

Adresse: Hagaveien 6B 0980 Oslo

Mobil: 95134376

Org.nr.: 918113258

Kontakt oss

Adresse: Hagaveien 6B

0980 Oslo

Mobil: 95134376

Org.nr.: 918113258

Your details were sent successfully!

lif_laga.png

Líf laga handler om ungdom, epleplukking, møteplasser og det å skape verdier som kommer fellesskapet til gode.

Eplene i Líf laga er håndplukket av lokal ungdom i samarbeid med asylmottak, skoler, idrettslag og andre lokale ildsjeler.

 

Overskuddet fra salget av eplemosten Líf laga går tilbake til lokal ungdom. 

Målgruppen er ungdom, men vi når ut til alle som bor og lever i nærområdene i Groruddalen og liker å se på prosjektet som et folkehelseprosjekt med hovedfokus på ungdom og ungdomskraft. Les mer her

FullSizeRender 2 copy 3.jpg